GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99231
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Øy
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasser langs fjellsiden. Storparten av arealet er dyrket. Mektighetene er 2-4 m over grunnvannsnivå. Materialet består hovedsakelig av sand. Uttak av masser fra forekomsten er lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse