GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99233
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Alfheim
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse langs elva med mektighet 6-8 m over elvenivå. Massene består i det alt vesentligste av sand, noe fin til middels grus kan forekomme. Forekomsten virker for finkornig og ensgradert til å være egnet til teknisk bruk. En mer detaljert undersøkelse vil gi svar på dette.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse