GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99235
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Breiungmoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasse langs dalen. Massene er overveiende sand med noe grus. Det er ingen massetak eller åpne snitt som kan gi sikre opplysninger om kornstørrelsen nedover i avsetningen. Observasjoner i overflaten tyder imidlertid på sand. For å kunne si noe mer eksakt om brukbarhet til tekniske formål kreves mer detaljerte undersøkelser, men til veiformål synes massene lite egnet. Mektigheten på terrassen er 8-12 m over elvenivå, men fjell kan stedvis stikke opp under overflaten og redusere disse tallene.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse