GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99237
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjodiplanet
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning avsatt som en sandur. Flere større og mindre dødisgroper på forekomsten. Foruten massetak og riksvei 39 er hele avsetningen skogbevokst. Den dominerende kornstørrelse er sand. Mektighetene er opp til 13 m, mens gjennomsnittsmektigheten er noe lavere. Det er et større massetak i forekomsten. Materialet kan brukes, men virker for finkornig til å være vel egnet til veiformål. Som tilslag i betong kan massene egne seg dersom man kan få en tilfredsstillende siktekurve.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse