GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99239
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Glerlimoen
(Sist oppdatert 10.mai.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et isranddelta med en markert eskerrygg i den østlige delen. Eskeren er stedvis over 10 m høy. Mektigheten på avsetningen for øvrig er ca. 4 m i gjennomsnitt. Massene består av grus og sand dels ensgradert fingrus/grovsand. Eskeren har noe grovere materiale som grus og stein. Øst for eskeren er et lite område breelvmateriale med til dels grov grus og godt rundet stein.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse