GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99241
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Katteråsmoane
(Sist oppdatert 10.mai.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en israndavsetning. Mot nord blokkrik iskontakt, for øvrig meget markert dødisgrop 10 m dyp. Lavere terrassenivå i syd. Materialet synes å være dominert av ensgradert sand, men med noe grus og sporadisk stein i partier. Forekomsten har små private/lokale uttak. Forekomsten bør vurderes i vernesammenheng, spesielt interessant er iskontaktsonen og dødisgropen.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse