GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99243
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Katteråseskeren
(Sist oppdatert 10.mai.1984)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Eskersystemet er om lag 4 km langt med enkelte avbrudd i ryggformene og lokalt med dødislandskap og mindre terrasseflater. Ryggformene når opp i ca. 15 m mektighet enkelte steder, og har vanligvis lav- og lyngrik furuskog. Massene varierer i sammensetning, men ensgradert sand dominerer. Grovere materiale i enkelte partier. Massene har markert lagdeling. Det er flere lokale masseuttak i eskeren. Massene er brukt til skogsbilveger. En skogsvbilvei går langs hele eskersystemet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse