GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99245
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Gangsei
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har ca. 2-3 m mektige lag av sandig, steinig grus over grunnvannsnivå. Steinmaterialet er godt rundet. Det er mulig å finne mindre partier lignende masser lokalt i områdene sør og øst for forekomsten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse