GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99247
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Gangseimoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor terrasseflate ca. 5 m over grunnvannsnivå i de ytre deler, mot syd. Mot nord avtar sannsynligvis mektighet over grunnvannsnivå til om lag 1-2 m. Mot fjellsida i nord opptrer lokalt forsumpning. Massene består av sand og noe grus. Ensgradert sand synes å dominere. Grovere materiale påtreffes mest sannsynlig i de vestre deler av forekomsten.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse