GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99249
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Krokbekken
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av en større deltaflate. Massene ligger ca. 4-5 m over grunnvannsnivå. Materialet består av ensgradert sand, der middels sand dominerer. Grus og grov sand forekommer i enkelte lag. Massenes ensgradering vil begrense anvendelsen av materialet fra forekomsten. Riksveien krysser forekomsten.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse