GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99251
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokkbekkevja
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området består av terrasseflater ca. 2-3 m over grunnvannsnivå. Massene består vesentlig av ensgradert sand, middels og fin sand vil trolig være dominerende. Begrenset anvendelsesområde. Området er registrert som dyrkingsjord.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse