GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99253
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Langekjerr
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området består av relativt lave terrasser med mektighet av løsmasser over grunnvannsnivå på ca. 2-3 m, lokalt noe mer. Nord i området er enkelte fjellblotninger, og noe hauger av meget godt sortert sand, antatt flygesand-dyner (fin/middels sand). For øvrig synes forekomsten å bestå av ensgradert sand, dels fin sand.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse