GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99255
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Nystøylmonen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av de store dalfyllingene langs Nidelva. På vestsida av elva består de overveiende av finsand og silt i disse områdene. Forekomsten som er utskilt er lokalt grovere masser av grus og grov sand. Disse ses bl.a. i ras langs elvebredden. Sannsynligvis har disse sammenheng med transport av grovere masser fra et sidedalføre. Lagdeling er: øverst et lag av fin sand ca. 0,5 m, deretter antatt 1 til 3-4 m grus og grov og middels sand. Deretter finere sand i bunnlagene.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse