GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99257
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Lia
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt terrasse ved gården lia. Maksimale mektigheter på 8-10 m over grunnvannsnivå. Massene er for ensgraderte og finkornige til å egne seg til teknisk bruk.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse