GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99259
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Evjemoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasser langs dalsiden. Terrassene består i det alt vesentligste av ensgradert sand, noe silt og sporadisk fin grus i partier. For uttak til vei- og betongformål er avsetningen lite aktuell.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse