GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99261
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Blekevjamoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasser i flere nivåer langs dalen. Få åpne snitt kan gi sikre indikasjoner på kornstørrelsen i avsetningen, men mye tyder på at ensgradert og til dels fin siltholdig sand dominerer. I enkelte partier kan det dog være noe mer grusig materiale. Forekomsten har derfor ingen særlig interesse med tanke på uttak til teknisk bruk. Det er tatt ut ubetydelige mengder på flere steder for bruk til skogsbilveier som går over avsetningen.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse