GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99263
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Stedalen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt terrasse i Stedalen bestående hovedsakelig av til dels ensgradert sand, bare stedvis og i ubetydelige mengder finnes noe grus. Annet enn til lokal skogsbilvei synes massene lite aktuelle for uttak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse