GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99265
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Undrufossen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasser langs elva bestående av sand, grus og stein. Det ser ut som forekomsten har en god del grov grus og stein. Materialet er godt rundet. Største mektighet er ca. 7-8 m, men gjennomsnittlig er den 4-5 m. Materialet kan være egnet til veiformål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse