GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99267
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Teinbekken
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei vifte med sand og grus, men også en god del stein og blokk. Det er ubetydelige mengder igjen. Noe masser også på utsiden av veien mot vannet med ubetydelige mektigheter over grunnvannsnivå. Registrert som punktlokalitet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse