GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99271
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Stestykket
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasser langs elva. Mektighetene er begrensede, maksimalt 5 m over elve-/ grunnvannsnivå. Materialet har noe grus og stein i de øverste lagene. For øvrig dominerer sand. Det er et større massetak i forekomsten. Massene kan ha brukbare egenskaper til tekniske formål. Mer detaljerte undersøkelser spesielt i den mektigste delen anbefales.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse