GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99273
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Høymyr
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasser langs elva med varierende mektighet men maksimalt 5 m. Bredden på terrassen er ofte bare noen få meter. Materialet består av sand og grus. I partier grov grus og stein i overflaten. Forekomsten er gitt stiplet omriss.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse