GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99275
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Hagen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatte terrasser lang elva. Materialet består av sand og grus i overflatelaget. For øvrig er sand den dominerende kornstørrelse. Mektighetene over grunnvannsnivå varierer fra 1 til 3-4 m. Uttak av masser er derfor aktuelt kun i de mektigste partiene. Det er ingen større massetak, med flere små hvor materialet er brukt til skogsbilveien som går over avsetningen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse