GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99277
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjøreberget
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med maksimal mektighet på 4 m. Sand og grus og noe stein i overflaten. I topplaget for øvrig synes sand å dominere. Det er et gammelt massetak i forekomsten som ikke synes å ha vært i bruk i den senere tid. Forekomsten er skogvokst.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse