GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99279
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Mosvaldmoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav terrasse langs elva. Mektighetene over grunnvannsnivå er fra 1 til 3-4 m. Sand dominerer kornsammensetningen. Noe grus finnes i topplaget. Det er ingen åpne snitt som kan si noe om kornstørrelsen nedover i forekomsten. Uttak av masser herfra er aktuelt bare i de høyeste nivåene.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse