GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99281
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Gunnhildsbumoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale i terrasser langs dalen. Mektighetene er små over grunnvannsnivå, 1-4 m. I overflaten finnes sand, grus og noe stein. Foruten Gjøvdal skytebane er hele avsetningen skogdekt. Uttak av masser innebærer små driftshøyder og bør fortrinnsvis skje i de høyeste nivåene. Massene kan være brukbare til veiformål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse