GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99283
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Langstrengen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasser med mektigheter fra 2-5 m over grunnvannsnivå. Materialet er sand og grus. Det er ikke uttak av masser fra forekomsten. Eventuelt uttak bør skje i de høyeste nivåene. Forekomsten er dekket av skog.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse