GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99285
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Finnhola
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lave breelvterrasser med mektigheter opp til 4 m. Materialet er sand og grus. Massene kan være brukbare til veiformål, men begrensede mektigheter er til ulempe for uttak. Hele forekomsten er dekket av skog.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse