GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99287
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Tinnvamoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetningen har i nord mektigheter på 5-6 m, mens det i sør er ca. 2 m mektigheter. I nord består massene av sand og grus, også en del godt rundet stein. I dette området er det et gammelt massetak som er utplanert og gjenvokst. Materialet kan ha brukbare egenskaper til veiformål. Hele forekomsten er dekket av skog.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse