GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99289
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Digernesmoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Digernesmoen er en breelvterrasse med ca. 2-3 m mektighet over grunnvannsnivå. Massene består av sand og grus. Det groveste materialet finnes i topplaget. Det er et massetak i forekomsten. Materialet virker å være brukbart til veiformål. Mer detaljerte undersøkelser vil imidlertid gi svar på dette.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse