GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99293
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Lislebostadevja
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasse med mektighet 2 m over grunnvannsnivå. Meget begrenset volum i forekomsten. Materialet består av sand og grus. Forekomsten er derfor registrert som punktlokalitet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse