GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99295
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Blondestenshyllen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med ca. 4 m mektighet over grunnvannsnivå. I partier en del stein og blokk i overflaten. For øvrig synes sand og grus å dominere i avsetningen. Forekomsten kan ha brukbare egenskaper til tekniske formål, noe som en mer detaljert undersøkelse vil gi svar på.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse