GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99297
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Smeland
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av et eskerssytem på sydsiden av elva. Høyden på ryggene varierer fra 2-10 m og inneholder stedvis mye stein og blokk. På nordsiden av elven er det lave terrassenivåer over grunnvannsnivå. Mektigheten er ca. 2-3 m, og massene er sand med noe grus og stein i toppflaten. I denne delen er det et gammelt nedlagt massetak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse