GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99299
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvre Gjevden
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt sand og grus langs Øvre Gjevden. Mektigheten er maksimalt 2 m over grunnvannsnivå, men gjennomsnittet er under dette. Det er flere massetak i avsetningen som alle er drevet ned til sjønivået. Massene er forurenset av humus/jernutfelling. Massene er sannsynligvis brukt til bygging av veien. Forekomsten er lite interessant for videre uttak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse