GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99301
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Berås
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av vekslende terrasserester, haug-/ryggform (esker?) av breelvmateriale, vesentlig godt sortert sand, med noe grus/stein. I syd ved massetak er det grovere materiale; grus, stein og noe blokk. I massetaket er det dels tatt ut til fjell. Også enkelte fjellblotninger ellers i området, derfor er det noe usikre forhold omkring dyp til fjell. De mektigste partiene har masser av sand/grus til om lag 10 m dyp. Flere lokale uttak i forekomsten. Arealbruk er vesentlig skog med noe dyrka mark. Masser fra forekomsten er kun av interesse for lokale grusveger.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse