GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99303
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Langemyr
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har hauger og rygger med enkelte dødisgroper mellom. Overflaten har lav-/lyngrik furuskog, og massene er, sannsynligvis særlig i overflaten, rike på stein og blokk. Blokk opp til ca. 1/2 m3. Massene i dypere lag antas å bestå vesentlig av sortert sand og grus (nedlagt lokalt uttak antyder slike forhold). Pga. den mer kuperte topografien vil mektighetene variere, med trolig ca. 8-10 m drenerte masser i ryggen. Masser fra forekomsten er kun av interesse for lokale grusveger.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse