GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99307
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Dølemo
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en dalfylling som Tovdalselva har gjennomskåret. Terrassene er ca. 4-6 m høye over elvenivå. Grunnvannsnivå øker mot dalsidene. Massene i vest har grovere fraksjoner, grus og stein, særlig i de øvre lag. Utover mot øst og sør er dalfyllingen helt dominert av godt sortert sand i vekslende lag fra fin til grov sand og noe innhold av fin grus. Områdene vest for elva er ikke befart i felt. Innenfor stiplet område finnes også spredt mindre lokale forekomster av sand/grus, eller avsetninger med kort avstand (1-3 m) over grunnvannsnivå.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse