GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99309
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandhaug
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mot vest finnes eskerdannelser som syd og øst i forekomsten går over i et dødislandskap av mer spredte hauger og rygger. Massene i eskerne har noe grusig sand, ellers synes materialet å være dominert av ensgradert sand, dels fin sand. Området er dominert av skog, men har noe bebyggelse/ hagemark.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse