GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99311
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Haukenes
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av terrasseflater, rester av en dalfylling. Høyden på terrassene er her ca. 4-5 m over elvenivå. Vis a vis Haukenes er en fin dødisgrop. Massene synes å bestå av vekslende lag av grus, sand og stein. Innholdet av grovere tilslag (grus og stein) ser ut til å være rikelig, kanskje med unntak av avsetningene langs Haukedalsåna. Muligens opptrer ensgradert sand i dypere lag av forekomsten, som består av 3 adskilte felt. Sydover, ved Baas, er store sand/grusavsetninger, men de har lav høyde over grunnvann og er derfor ikke registrert som egne forekomster.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse