GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99313
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Limoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av vifte/sandurdannelsene ved Dustenå-Mjåland. Massene består av grus, sand, stein og en del blokk. Avstand til grunnvannsnivå vil være mellom 1-2 m i nord og opp til 3-4 m på terrasseflatene i sør. Det er også sand/grus i områdene sør og øst for forekomsten, men her vil avstand til grunnvann være kortere.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse