GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99315
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Storebru
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området har vesentlig skog og dyrka mark (nydyrket). De største arealene har grunnvannsnivå på ca. 1,5-2 m dyp, enkelte partier (breelvterrasser o.a) har 4-5 m drenerte masser. I massetak er det grunnvann på ca. 3 m dyp. Materialet veksler mellom sortert grusig sand og stein og blokkrik grus. Det er lokalt tatt ut masser i området til vebygningsformål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse