GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99317
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Hillestadtjern
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasseflate. Grunnvannsnivå er på ca. 2-3 m dyp. Masser er tatt ut i 2 lokale uttak og viser vekslende lag grusig sand og sandig grus med noe stein. Massene vil være egnet til f.eks. vegbygging. Masser med lignende kvalitet finnes også i terrasseflatene sørvest for Hillestadtjern. Masser fra forekomsten er eventuelt kun egnet til lokalt formål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse