GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99319
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveitmoene
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har 3 markerte eskere (de 2 vestlige går sammen til en ryggform med terrasseutflatning mot sør). Massene synes her å bestå av sortert sand, grus og stein. Prøvegraving viste sandig grus. Ryggene er ca. 4-10 m høye. Mot nordøst er en større terrasseflate av sand og grus. Grunnvannsnivået synes å ligge på ca. 1,5-3 m dyp, noe høyere, 4-5 m i nordøstre delen. Her er det avgrenset (heltrukken strek) et eget felt. Mektighet av massene her antas å være gjennomsnittlig 3,5-4 m over grunnvannet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse