GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99323
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Geiteryggen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en markert eskerrygg, opptil ca. 15 m høy. Høyden varierer, og det er også mulighet for at en fjellterskel går inn i ryggen. Volumanslag er derfor noe usikre. Massene veksler sterkt i kornfordeling, men grus dominerer, med en del markerte grus-, stein- og blokklag. Sand opptrer som matriks. Stein- og blokkmaterialet er godt rundet. Uttak av masser i østlig del av forekomsten/ryggformen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse