GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99327
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Yste Moen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av to felt. I felt mot syd er mektighet ca. 4-5 m over grunnvannsnivå. Men store deler av massene, sandig, steinig grus over grusig sand, er tatt ut. Det nordlige felt har høyere grunnvannsnivå antatt på ca. 2-4 m dyp. Lokalt med noe forsumpning i overflaten. Massene består av lagdelt sand og grus med noe stein. Steinmaterialet er rundet/godt rundet. Deler av Yste Moen er forsøksfelt for skog.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse