GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99329
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Ekornmyr
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av terrasseflater i flere nivåer, og noe dødisterreng med hauger og rygger. Terrassene har drenerte masser vekslende mellom ca. 3-8 m over grunnvannsnivå. Materialet veksler mellom godt sortert sand og grus og stein. Grusig sand dominerer. Det er tatt ut masser 4 steder i forekomsten. Det største uttaket er registrert. Det er også noe breelvmateriale spredt i områdene omkring den avgrensa forekomsten.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse