PUKKDATABASEN

Forekomstområde 1111 - 501
Sokndal (1111) kommune, Rogaland (11) fylke.
Navn på forekomstområdet: Rekefjord øst
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Egersund (1211-1)
Sokndal (1311-4)
Hægebostad (1411-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339935 Y-koord: 6468303
Ressurs
Råstoffbetydning : Internasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Noritt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger på østsiden av Rekefjorden. Bergarten er en jevnkornet, middelskornig mellom- til mørkgrå noritt (jotunitt). Noritten forvitrer i overflata til 1-2 meters dyp. En del malmmineraler, bl.a. magnetitt, ilmenitt, magnetkis og pyritt er godt synlig. Forekomsten savner vanlige strøk/fall-trekk, men noritten går til ubegrenset dyp (langt under sjønivå) og kroppen i sin helhet er orientert nord-syd. Den begrenses i vest av anortositten. Hoveddelen av produksjonen eksporters til andre europeiske land. Mye av forekomsten er allerede tatt ut. Det ble foretatt prøvetaking av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i Rogaland i 1990 og i 1998 ble det innhentet nye prøver for analyse.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339776 Y-koord: 6468312

Betydning : Internasjonal betydning
Dom. bergart : Noritt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bruddet bak, foredling og utskiping
2. Bruddet
3. Foredling og utskipning


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse