PUKKDATABASEN

Forekomstområde 1502 - 504
Molde (1502) kommune, Møre og Romsdal (15) fylke.
Navn på forekomstområdet: Dragset steinbrudd
(Sist oppdatert 28.nov.2016)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åndalsnes (1320-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 413817 Y-koord: 6956392
Ressurs
Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Endret arealbruk

Beskrivelse
Mindre nedlagt steinbrudd på Bolsøya. Gammelt steinbrudd for brosteinsuttak. Ved befaring i 2006 er uttaket nedbygd.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse