PUKKDATABASEN

Forekomstområde 1539 - 502
Rauma (1539) kommune, Møre og Romsdal (15) fylke.
Navn på forekomstområdet: Isfjorden steinbrudd
(Sist oppdatert 16.jun.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eresfjord (1320-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 434818 Y-koord: 6938124
Ressurs
Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Mindre blokksteinsuttak beliggende ca. 2km fra Åndalsnes. Bruddet ligger mellom den gamle og den nye riksvegen. Begrenset mulighet for utvidelse av bruddet. Bergarten i området er en båndet gneis, litt skifrig med fall ned mot fjorden. masser knuses og brukes til vegfrmål. Mobilt knuseverk i 2005..

Bilder
1. Østlig del av området
2. Vestlig del

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 434856 Y-koord: 6938125

Betydning :
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse