PUKKDATABASEN

Forekomstområde 1833 - 506
Rana (1833) kommune, Nordland (18) fylke.
Navn på forekomstområdet: Øyjord
(Sist oppdatert 09.jun.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mo i Rana (1927-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 458150 Y-koord: 7359506
Ressurs
Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Kalkstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Stort kalksteinsbrudd hvor det også produseres pukk for mindre kvalitetskrevende formål som hagesingel, kommunaltekniske formål ol. Forekomsten er på bakgrunn av drift og etterspørsel vurdert som meget viktig i forsyningen av denne type masse.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 458137 Y-koord: 7359441

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Kalkstein
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde av steinbruddet
2. Øvre nivå
3. Fra øvre nivå
4. Ikke angitt


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse