PUKKDATABASEN

Forekomstområde 0536 - 502
Søndre Land (0536) kommune, Oppland (05) fylke.
Navn på forekomstområdet: Enger
(Sist oppdatert 23.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eina (1816-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573774 Y-koord: 6716312
Ressurs
Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er et pukkverk ved Enger kirke øst for rv. 34 på østsiden av Randsfjorden. Bergarten er en rød granittsom er godt egnet til de fleste formål.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573646 Y-koord: 6716382

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Granitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av bruddet tatt mot sørøst


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse